Notulen

Op deze pagina vindt u de notulen van het afgelopen jaar, inclusief het reglement en de vergaderdata.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

1 november 2023

13 december 2023

4 maart 2024

15 mei 2024

2 juli 2024

Notulen schooljaar 2022-2023

Vergadering 28 juni 2023

Vergadering 17 april 2023

Vergadering 10 januari 2023 

Vergadering 11 oktober 2022

 

MR reglement

Uitkomsten ouderbetrokkenheidsonderzoek