Protocollen

Om ervoor te zorgen dat onze school veilig is en wij als leerkrachten én kinderen dezelfde regels hanteren, heeft de school een aantal protocollen opgesteld.
Hierbij kunt u denken aan het pestprotocol; wat doet de school als er pesten wordt gesignaleerd? Of een protocol voor social media. Hieronder vindt u een aantal protocollen die wij als school belangrijk vinden.