Onderwijs op maat

Bij OBS Piet Mondriaan kijken wij goed naar de individuele leerling; wat heeft uw kind nodig om het beste uit zichzelf te halen?

Het basislesaanbod is hierin steeds het vertrekpunt. Omdat niemand hetzelfde is, zien we dat ook de onderwijsbehoefte voor kinderen verschillend kan zijn. Voor een groot deel van de kinderen sluit het basislesaanbod goed aan bij de onderwijsbehoefte. Daarom kent ons onderwijs een driedeling:

  • Het basisaanbod
  • Het intensieve aanbod, waarin kinderen extra ondersteuning ontvangen
  • Het verdiepingsaanbod, voor leerlingen die meer dan gemiddeld aankunnen.

Naast dit lesaanbod is er ook oog voor individuele ondersteuning.
Heeft uw kind naast het reguliere lesaanbod op andere fronten ondersteuning nodig? Samen met de intern begeleiders, de leerkracht en de ouders, zoeken we  een passende oplossing, hierbij kan gebruikt worden gemaakt van externe professionals.

In het School Ondersteuningsplan vindt u een uitgebreide toelichting op hoe de ondersteuning binnen OBS Piet Mondriaan is vormgegeven.

GIP Model

GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht. Het is een model voor klassenmanagement om zelfstandigheid van kinderen te bevorderen én om kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht.

Zelfstandig werken vinden wij belangrijk op de Piet Mondriaan. Na een klassikale instructie over een bepaalde onderdeel gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de lesstof.  Tijdens het zelfstandig werken neemt de leerkracht groepjes kinderen bij zich voor extra instructie of juist verdieping. Op deze manier geven wij onderwijs op maat aan elke leerling.

De directie van de obs Piet Mondriaan investeert ruim in het werken met het GIP model, omdat het één van de basisfundamenten is waarop het onderwijs op de Piet Mondriaan is gebaseerd.

Op OBS de Piet Mondriaan hebben wij een GIP-deskundige aangesteld die zorgt voor de borging van dit model. Ook de intern begeleiders spelen een grote rol in de continuïteit en de implementatie van GIP.
Door middel van klassenbezoeken en SVIB (video-interactiebegeleiding) worden leerkrachten gecoacht bij het werken met het GIP-model in hun groep.