Welkom bij obs Piet Mondriaan

Wij zijn een basisschool voor openbaar onderwijs in Abcoude. Obs Piet Mondriaan is onderdeel van Kindcentrum Piet Mondriaan. Wij zijn gevestigd in een prachtig gebouw samen met een kinderdagverblijf, twee peutergroepen en buitenschoolse opvang.

Kinderen krijgen op onze school boeiend onderwijs in een uitdagende leeromgeving waar de basisvakken, sociaal emotionele ontwikkeling en creativiteit hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen talent kan ontdekken. Daarom werken wij met verschillende  vakleerkrachten om deze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wij staan óók voor onderwijs op maat. Kinderen die extra begeleiding of juist extra uitdaging nodig hebben, zijn ook op hun plek op onze school.
De obs Piet Mondriaan heeft een betrokken en deskundig team. Wij zijn ons ervan bewust dat de leerkracht het verschil maakt. Het is onze taak om in samenwerking met u, als ouder, het beste uit kinderen te halen. Daar zetten wij ons volledig voor in!

In oktober 2019 hebben wij het predicaat GOED ontvangen van de onderwijsinspectie. De inspecteur van het onderwijs geeft aan dat de kwaliteitszorg staat als een huis, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur elkaar versterken.  De cultuur op school en in de klas is gericht op leren en ontwikkelen. Tevens wordt in het rapport beschreven dat de samenwerking binnen de school en binnen de stichting de kracht is van dit succes.

Voor ons is dit de ‘normaalste zaak van de wereld’. Wij zetten ons elke dag in voor goed onderwijs. Natuurlijk zijn wij ontzettend blij en trots met de waardering die de inspecteur ons heeft toegekend. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust even langs om kennis te maken!

Het volledige inspectierapport kunt u nalezen  en downloaden via onderstaande link:

Vierjaarlijks inspectie rapport Obs Piet Mondriaan, oktober 2019.

We vinden het niet alleen belangrijk om bij te dragen aan GOED onderwijs voor kinderen maar willen ook graag bijdragen aan het opleiden van leerkrachten basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in het zij-instroomtraject tot leerkracht basisonderwijs, meld je dan bij ons aan. Wij bieden een werkervaringstraject aan om kennis te maken met het onderwijs. Wie weet is het onderwijs ook jouw nieuwe liefde! Meer informatie via: directie@obspietmondriaan.nl

Laatste nieuws