Vakleerkrachten

Op obs Piet Mondriaan vinden wij het belangrijk om al onze leerlingen succeservaringen te geven. Het ene kind blinkt uit in rekenen, de ander schittert op het podium tijdens een danswedstrijd en weer een ander is een kei in balsporten.

Kinderen hebben bij ons de mogelijkheid om niet alleen op cognitief vlak hun talent te ontdekken, maar ook op creatief en sportief gebied. Om dit te ondersteunen hebben wij vakleerkrachten in dienst die het plezier en de kennis van de verschillende vakgebieden op de leerlingen kunnen overbrengen.

Coraline Haitjema
docent Engels
Randolph Cornelissen
gymleerkracht
Eva Poort
docent muziek
Sunnie Maijer
docent dans
Daniëlle van Veeren
leerkracht Humanistische vorming
Sharon Varekamp
docent drama
Stephan Hendrikx
gymleerkracht