Intern begeleiders

OBS Piet Mondriaan wil elk kind zo goed mogelijk onderwijs geven. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van het kind. Soms hebben kinderen iets extra’s nodig om hen op weg te helpen. Dat proberen we eerst in de eigen groep, waar we extra instructiemomenten inpassen. Als dat niet voldoende blijkt te helpen, wordt er hulp buiten de eigen groep georganiseerd.

Om de hulp te coördineren en te structureren zijn er twee Intern Begeleiders (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw) aangesteld die:

  • aanvullende tests afnemen als de gewone toetsen niet voldoende inzicht geven in een bepaalde problematiek
  • leerkrachten adviseren over extra hulpmateriaal of ander klassenmanagement
  • aanwezig zijn bij de gesprekken met ouders of externe instanties
Margot Brandsma
Intern begeleider groepen 1 t/m 4 van maandag t/m donderdag
Rianne Scholt
Intern begeleider groepen 5 t/m 8 van dinsdag t/m donderdag

Remedial teacher

Als het onderwijs dat in de groep wordt gegeven niet helemaal voldoende is voor een kind, dan kan de intern begeleider contact opnemen met de remedial teacher.
Deze kan het volgende bieden:
  • maximaal 3x per week gerichte begeleiding voor o.a. de vakken lezen, rekenen en spelling
  • nauw contact en samenwerking met de eigen leerkracht
  • zonodig overleg met ouders en externe instanties bijwonen
Anneke te Pas
Remedial teacher op maandag, woensdag en donderdag