Levensbeschouwing

De Piet Mondriaan is een openbare basisschool. Openbaar betekent voor iedereen! Dat houdt in dat onze school open en toegankelijk is voor iedereen die zijn kind openbaar onderwijs wil laten volgen.

Met levensbeschouwing geef je kinderen een visie op het leven mee. Wat betekent het leven en welke waarde geef je hieraan?
Het doel van onze levensbeschouwelijke lessen  is om meer inhoud te geven aan de levensbeschouwelijke stromingen in onze maatschappij.

Wij besteden aandacht aan wereldgodsdiensten en andere  levensbeschouwingen. Dit gebeurt op projectbasis. Elk jaar werken we 6 weken aan één levensbeschouwing of wereldgodsdienst en sluiten we dit project af met een tentoonstellingsavond.
Wij werken voor deze projecten altijd met een deskundige samen, die ons meer over de inhoud van de godsdienst of levensbeschouwing kan vertellen. Schooljaar 2020-2021 staat het Jodendom centraal.

Daarnaast werken we rond de kerstperiode aan een thema dat wij waardevol vinden om aan kinderen mee te geven. Bijvoorbeeld vriendschap, vertrouwen, familie of respect. Middels allerlei opdrachten en verwerkingsvormen laten we de kinderen ontdekken welke waarden zij hierbij vinden passen.