Verzuim en verlof

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Hier moeten wij als school op toezien. Vandaar dat wij ook beleid hebben geschreven op verzuim en verlof.

Ziek

Is uw kind ziek? Geef dit dan voor 8:30 uur aan ons door. Wij zijn bereikbaar op het nummer: 0294-281900.

Bezoek tandarts of dokter

Wij verzoeken u met klem afspraken met de huisarts, tandarts of andere specialisten te plannen na schooltijd. Mocht dit toch niet lukken, wilt u de leerkracht dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen?

Verlofaanvraag

Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Dit houdt in dat uw kind elke schooldag op school hoort te zijn om de lessen te volgen. De leerlingen zijn alleen vrij tijdens de vastgestelde vakanties en studie- of feestdagen. Het kan echter voorkomen dat u een reden heeft om voor uw kind verlof aan te vragen. Hier kunt u lezen in welke gevallen de directie toestemming mag geven voor vrijstelling van het schoolbezoek.

Als u verlof wilt aanvragen, dien dan ruim van tevoren een aanvraag in. Het aanvraagformulier vindt u hieronder. U kunt deze ingevuld en ondertekend op school inleveren.

Aanvraag verlof buiten schoolvakanties