TussenSchoolse Opvang

Wij hanteren het 5 gelijke dagenmodel. Dit betekent dat alle dagen op hetzelfde tijdstip beginnen (8:30 uur) en eindigen (14:15 uur). De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt op onze school georganiseerd door KMN Kind & Co. De leerkracht eet met de kinderen in de klas. De  pedagogisch medewerkers en lunchouders van KMN Kind & Co begeleiden het spelen op het schoolplein tijdens de lunchpauze en verzorgen korte activiteiten, zodat de leerkrachten een half uur pauze hebben. 

De overblijftijden zijn per bouw (leeftijdsgroep) verschillend. De coördinatie van de TSO is in handen van Marleen Fritschy. Zij heeft tot taak om voldoende toezicht door pedagogisch medewerkers en enkele lunchouders te organiseren en de overblijf zo goed en plezierig mogelijk voor de kinderen te laten verlopen. 

Voor de TSO wordt een kleine vergoeding per dag gevraagd. Van deze vergoeding worden niet alleen de pedagogische medewerkers en lunchouders betaald, maar worden ook speelgoed en andere materialen voor de TSO aangeschaft.

Uitgangspunt is dat de TSO kostendekkend is. Indien er echter op jaarbasis tekorten zijn dan vult de school deze aan. Bij overschotten worden deze gelden ingezet om de speelplaats te verfraaien en te onderhouden. Wij houden zo een mooie en veilige speelplaats.

Wij werken met een digitaal programma, TSO online genaamd. Via de website www.kmnkindenco.nl /mijn KMN Kind & Co kunt u zich aanmelden voor TSO Online, de overblijfmomenten doorgeven en bijvoorbeeld ook facturen inzien.

Via deze  link kunt u een flyer over de TSO downloaden. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet nemen om uw kind in te schrijven. Ook kunt u Marleen Fritschy altijd een vraag stellen via: tsopietmondriaan@kmnkindenco.nl