Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Dit kunnen zaken zijn van zeer uiteenlopende inhoud. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in gesprekken met ouders, personeel en schoolleiding op een juiste manier afgehandeld worden. Ook het bestuur is beschikbaar als gesprekspartner in geval van een klacht.

Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van de CED groep of rechtstreeks tot de landelijke klachtencommissie (LKC).

Externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw E. Rietveld
E: e.rietveld@cedgroep.nl

De heer J. Meijboom
E: j.meijboom@cedgroep.nl

Landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs
Postbus 85191
3508 AD  UTRECHT
T: 030 – 280 9590
E: info@onderwijsgeschillen.nl