Ouders en de school

Wij hechten veel waarde aan het contact en de samenwerking met ouders. Er zijn een aantal vaste momenten in het jaar waarop ouders contact hebben met de leerkracht:

  • September: bij aanvang van het nieuwe schooljaar organiseren wij een startgesprek met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren).
  • November: in deze periode stellen bij Parnassys open. Hierin kunt u de toetsresultaten van uw kind bekijken. U wordt uitgenodigd voor een gesprek indien de leerkracht dit wenselijk acht.
  • Februari/maart: 10 minuten gesprekken n.a.v. het eerste verslag. Dit gesprek is verplicht voor alle ouders, kinderen vanaf groep 5 zijn welkom bij dit gesprek.
  • Juni: 10 minuten gesprekken n.a.v. het tweede verslag. (NB. deze gesprekken zijn facultatief)

Ook zijn er een aantal vaste momenten waar wij u als ouder uitnodigen om het werk/talenten van de kinderen te bekijken.

Boogie Woogie

Twee keer per jaar is de Boogie Woogie. De kinderen laten deze ochtend zien wat zij op creatief gebied in huis hebben. Wij verheugen ons op alle verschillende optredens en hopen van harte dat u allen komt kijken. In het activiteitenrooster vindt u de data voor de Boogie Woogie.

Thema middag levensbeschouwing en culturele vorming (LB&C)

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Dit is de reden dat wij ieder jaar één geloofsovertuiging centraal zetten. De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 leren over dit geloof en de bovenbouw gaat, waar mogelijk, op excursie om meer informatie op te nemen. Aan het einde van dit thema is een afsluitende tentoonstelling waarbij alle ouders op school kunnen zien wat de kinderen geleerd hebben.