Dyslexie

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen.
Het is een beperking bij het automatiseren van het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties van kinderen belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren.
Bij een vroegtijdige signalering en diagnose kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

De noodzakelijke begeleiding voor dyslexie wordt bij ons op school gegeven door een orthopedagoog van E-vizier. De begeleiding vindt tijdens schooltijd plaats op school. Hierdoor missen de dyslectische kinderen op de Piet Mondriaan minimale lestijd.

Dyscalculie

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. In de onderwijspraktijk zijn er kinderen die moeite hebben met rekenen,  in veel gevallen is er sprake van rekenproblemen, geen dyscalculie.

De term dyscalculie verwijst naar hardnekkige reken/wiskundeproblemen die ontstaan ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming van het rekenaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling.
Er is geen eenduidige verklaring over de oorzaken van dyscalculie en over welke kindkenmerken hierbij in het geding zijn. Kenmerkend is wel een groot verschil tussen de rekenprestaties en de prestaties op andere leergebieden. In overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider wordt een plan gemaakt voor kinderen met dyscalculie waarin staat hoe wij hen het beste kunnen begeleiden.