Onze visie

Op OBS Piet Mondriaan mag je zijn wie je bent. Het is een school voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, geloof of overtuiging. Omdat we samen in één gebouw zitten met de opvang kunnen we de leerlijn van elk talent goed volgen en sturen. De aansluiting van de onderwijsbehoefte garanderen wij door de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden die we onder één dak aanbieden. We geloven in het belang van succesmomenten voor ieder kind.

We besteden naast de reguliere vakken veel aandacht aan culturele en creatieve ontwikkeling van de kinderen, zodat iedereen zijn talent kan ontplooien.

“Wanneer je iemand langer kent, ontdek je z’n talent.”

Onze ambitie is om elke dag ieder kind de kennis en handvatten te bieden om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en helpen met een open blik naar de wereld te kijken. Ons motto is: iedereen is anders én uniek. Bij ons staat de individuele behoefte van het kind centraal en mag iedereen zijn wie hij/zij is.