Voor ouders

Wij kunnen de visie van obs Piet Mondriaan het beste uitdragen als wij samen met u, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als het leren lezen en rekenen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de leerkrachten. Ouders mogen van school verwachten dat wij u goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.
Daarnaast verwacht de school dat u, in vertrouwen, melding maakt van informatie die de ontwikkeling van uw kind kan beïnvloeden.

Voor ons betekent samenwerken veel meer dan alleen ouders informeren. Het betekent ook dat u meedenkt en meedoet in het onderwijs van uw kind.
Het team van obs Piet Mondriaan trekt graag samen met u op om het beste voor uw kind te bereiken.

Bij wie moet ik zijn?

Heeft u vragen, maakt u zich zorgen of zijn er andere zaken die u met school wilt bespreken? Bij de volgende personen kunt u terecht:

  • De groepsleerkracht
    Voor vragen, zorgen, opmerkingen, suggesties en/ of klachten.
  • Schoolleiding: Martine Koomen en Otto Staal
    Algemene schoolzaken of wanneer u n.a.v. contact met de leerkracht behoefte heeft aan een vervolggesprek kunt u terecht bij Martine Koomen. Voor financiële vragen of vragen over het gebouw kunt u terecht bij Otto Staal.
  • Intern begeleiders: Margot Brandsma groep 1 t/m 4 |Rianne Scholt:  groep 5 t/m 8 ( vanaf 1 februari 2022)
    Bij specifieke vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.