Schoolgids

Met de schoolgids geven wij u ieder schooljaar een duidelijk beeld van de manier waarop wij werken, spelen en plezier maken met elkaar. De schoolgids bevat zoveel mogelijk actuele informatie over de school en is bedoeld voor ouders van kinderen die op OBS Piet Mondriaan zitten, maar natuurlijk ook voor nieuwe, belangstellende ouders. U vindt er informatie over:

  1. Onze visie op goed onderwijs;
  2. Welke methoden wij gebruiken;
  3. Hoe wij met elkaar omgaan;
  4. Wat wij van de kinderen, de leerkrachten en u als ouder verwachten.

Kleutergids

Speciaal voor ouders met kleuters op school, hebben wij een kleutergids ontwikkeld. Want wat is er nu spannender dan het moment dat uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat? Er komt veel informatie op u af en dat kunt u in deze gids nog eens rustig nalezen.