obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

Ons team 2017-2018

DSC 3630

 

De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid en POinactie roepen alle leden op om op de dag van de leraar, dinsdag 12 december, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad ondersteunen deze oproep van harte.

Omdat:

  • Het lerarentekort snel oploopt. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
  • De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni en de landelijke staking op 5 oktober waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
  • Minister Slob ook tijdens de Meet-up met schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners op 29 november kenbaar heeft gemaakt vooralsnog geen middelen beschikbaar te stellen.

Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van het PO-front – waarin vakbonden, POinactie en PO-Raad samenwerken – zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

Het PO-front maakt zich sterk voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs. Daarvoor is het nodig dat de positie van de leerkrachten in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs aanmerkelijk wordt verbeterd. Dat kan door een eerlijk salaris en minder werkdruk.

In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag  dat een nieuw kabinet maatregelen neemt het tij ten goede te keren.

Op dinsdag 12 december staken de juffen en meesters van het basisonderwijs.

Kinderen die niet naar school kunnen hoeven zich echter niet te vervelen op deze dag. Het Scheepvaartmuseum geeft de hele dag gratis toegang voor kinderen uit het basisonderwijs. Als begeleider mag je (op vertoon van het kind) ook gratis naar binnen. Kom jij ook gratis naar Het Scheepvaartmuseum op 12 december?

Extra activiteiten op 12 december voor alle basisschoolleerlingen (4-12 jaar):

  • Hele dag door bieden wij een leuke Kijk- en ontdektocht aan door onze tentoonstelling Gamechangers over maritieme innovaties.
  • Duikboten gebruiken een 'periscoop' om boven het water uit te kijken. Ontdek hoe deze precies gebruikt wordt en maak zelf met een gids je eigen periscoop. Natuurlijk mag je hem daarna mee naar huis nemen! Deze activiteit start om 11:30 uur en vindt vanaf die tijd om het uur plaats, met als laatste ronde om 14:30 uur. Aanmelden kan op de dag zelf bij de informatiebalie.
  • Je kunt zelf lekker ronddwalen op het VOC schip ‘Amsterdam’ of op avontuur gaan in een van onze andere tentoonstellingen. Kijk op onze website voor meer informatie (www.hetscheepvaartmuseum.nl).

scheepvaart museum

De kinderen van groep 7 doen mee aan het project move mates, van de gemeente Ronde Venen.  De kinderen krijgen een training van de sportbuurtcoach. Deze training is gericht op het bevorderen van spel op  het schoolplein. De leerlingen leren zich presenteren aan een groep, tevens leren zij welke rollen ze kunnen innemen tijdens een spel en op welke manier ze kinderen bij een spel kunnen betrekken. De kinderen hebben 1 theorie les gehad, 2 praktijklessen waarin zij met elkaar hebben geoefend. Volgende week is er een stageweek. Hierna zullen de kinderen tijdens het speelkwartier in groepjes aan de slag gaan met de geleerde vaardigheden. Wij hopen op meer speelplezier tijdens het buitenspelen. 

IMG 58282

IMG 5839rr

 

De kinderen van groep 7 hebben een astronomisch bedrag opgehaald met de verkoop van kinderpostzegels. Super goed gedaan! 

 

In groep 5 en 6 draaien wij een pilot met lessen humanistische vorming. Hieronder een indruk waarmee de kinderen bezig zijn:
 
’Als je knutselt met een wc-rol, dan is die wc-rol het begin van je knutselwerk. Als je broertje ’m later stuk maakt, dan is dat het einde’
 
’Je begint als je geboren bent, maar je weet niet wanneer je eindigt, want misschien kom je als je dood bent gegaan wel weer terug’
 
’Een elastiekje begint in de fabriek en als hij in de prullenbak ligt dan eindigt ’ie.
 
Begin en einde, daar valt veel over te zeggen en veel over na te denken. Bij HVO filosoferen we er deze les over.
 
Hoe zit dat bijvoorbeeld met een pinda? 
 
Het begin is de pinda en het eind de schil
Nee! Het begin is als ’ie een zaadje is, en dan pas groeit ’ie uit tot een pinda!
 
Voor anderen gaat dat nog niet ver genoeg. Wat dacht je van een pot pindakaas!? Iedereen knikt instemmend.
Maar wacht eens even, die pindakaas komt ook weer in je buik! Gelach alom, want iedereen denkt al aan de volgende fase: wat er in is gegaan, moet er ook weer uit! En dus eindigt de pinda in de wc, nee zelfs in het riool, concluderen de kinderen.
 
Maar: is het dan nog wel een pinda?
Nee, dat niet, maar de pinda zit nog wel degelijk in het water en dat telt ook. En als ze het water weer schoon gaan maken, hou je toch iets over dat ooit pinda was. 

 

En dat komt weer terug in de grond, als voeding voor nieuwe zaadjes!
 
En zo zijn we weer terug bij het begin, zoals een van de kinderen enthousiast benoemt: ’Het is eigenlijk een soort rondje!
 
Na dit filosoferen in de groep, bedenken de kinderen zelf een voorwerp waar zij op papier verschillende ’beginnen’ en ’eindes’ voor bedenken. Van voetbal tot engelen, van mensen tot knuffels… De verbeelding is goed op gang is gebracht!

 

IMG 20171206 WA0000

Woensdag 29 november is het pietenochtend.

Dinsdag 5 december komt Sinterklaas op school en zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.

 

De leerkrachten van groep 1-2 zijn woensdag 15 november naar een workshop geweest van natuur en milieu educatie (NME) over het belang van risicospel op het schoolplein en tijdens de gymles. Het was een inspirerende bijeenkomst waarover wij het volgende met u willen delen: 

Kinderen zoeken bij het spelen als vanzelf naar uitdaging, risico en gevaar. Als leerkracht vraag je je af óf en hóe je bij deze interesse van het kind kan aansluiten. Maar ook zijn er dilemma’s: hoe zorg ik voor een uitdaging in de gymles of op het schoolplein; wat is mijn rol, wanneer grijp ik in of niet; hoe bespreek ik de meerwaarde van risicospel met ouders; en staat de school achter mij als er iets gebeurt?

De workshop behandelde de volgende aspecten: de achtergrond van risico-spel, het verschil met gevaar, een interventieladder en hoe om te gaan met dilemma’s als professional. Daarna gingen we naar buiten om zelf risico-spel te ervaren en we kregen praktische tips mee om hier zelf mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld ‘loose parts’ op het schoolplein of gymsituaties om de risicocompetentie van kinderen te versterken. Mogen zij, willen zij, durven zij? Aan jou om het antwoord te geven. De workshop werd verzorgd door Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker. Voor meer informatie over dit onderwerp zie:https://www.springzaad.nl/litdocs/artikel-hjk-januari-2014-risicovol-spelen-op-het-schoolplein-martin-van-rooijen.pdf  of   http://www.dvhn.nl/extra/Opinie-Kinderen-moeten-risico%E2%80%99s-leren-nemen-22401989.html.

De leerkrachten hebben materialen besteld en gaan verder met elkaar bespreken hoe zij risicospel zouden willen inzetten op onze school. De boomstammen zijn al aangekomen. Hieronder een kleine impressie. 

unnamed

 

 

Graag wil ik u de leerlingenraad van dit schooljaar voorstellen:

DSC 0039

De leerlingenraad bestaat uit 6 kinderen die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8.

Uit de groepen 6 Fenna en Hidde, uit de groepen 7 Tariq en Thijs en de kinderen uit groep 8 worden vertegenwoordigd door Luenna en Jasmijn. De leerlingenraad komt elke 3 weken bij elkaar o.l.v juf Kiki en juf Myrthe. De volgende onderwerpen zijn onlangs besproken: de verschillende rollen van de leden van de leerlingenraad ( voorzitter, notulist), een logo, de jaaropening, luizencapes en jassen.

 

Woensdag 22 november hebben de kinderen van groep 8A en groep 8B lesgekregen in Mediawijsheid. De les werd verzorgd door Joep de Ruyter een ouder van onze school en werkzaam bij  Ziggo/Vodafoon. De les stond in het teken van de digitale toekomst. De kinderen kregen informatie en hebben daarna met elkaar gediscussieerd over allerlei stellingen zoals: een robot als huisdier wat vind je daarvan? Zelfrijdende auto's dan hoeven we geen rijbewijs meer te halen. Op alle stellingen kon gestemd worden met behulp van de chromebooks. Het leverde goede discussies op. De kinderen hebben een huiswerkopdracht meegekregen: neem een interview af bij mensen zonder internet. Hoe is het leven zonder internet? De volgende 2 modules worden door de eigen groepsleerkracht gegeven en staan in het teken van robotica en programmeren. 

IMG 5666  IMG 5665

 

Vakantierooster

Hoe groot zijn de groepen?