obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

Bericht van de ouderraad

 Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2014/2015 (uw kind heeft dez brief vandaag ook meegekregen)

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit jaar wederom vastgesteld op € 45,- indien u 1 kind bij ons op school heeft. Voor elk volgend kind betaalt u € 5,- minder; dus € 85,- in het geval van 2 kinderen en € 120,- in het geval van 3 kinderen, etc.

Om ook dit jaar het schooljaar extra bijzonder te maken voor jullie kinderen, vragen wij net als ieder jaar om een bijdrage over te maken ter ondersteuning van de activiteiten van de ouderraad; de welbekende ‘ouderbijdrage’. Deze (vrijwillige) bijdrage komt, zoals ieder jaar, ten goede aan activiteiten waar de school en alle kinderen van profiteren.

De ouderraad organiseert en betaalt, met behulp van uw bijdrage, onder andere de volgende activiteiten: het Sinterklaasfeest (cadeautjes & versieringen), Kerst (versieringen & ouderborrel), het voorleesontbijtje, versieringen voor het paasontbijt, de traktatie tijdens de laatste avond van de avondvierdaagse, het complete eindejaarsfeest en de musical van groep 8. Daarnaast reserveert de ouderraad, wanneer het jaar positief wordt afgesloten, jaarlijks een bijdrage voor het komende lustrum en heeft de ouderraad de afgelopen jaren o.a. de revisie van de muziekinstallatie en nieuwe muziekinstrumenten voor de groepen 1 en 2 gefinancierd.

Verder ondersteunt de ouderraad met uw bijdrage nog een aantal andere belangrijke zaken zoals de bibliotheekkosten, het eindproject (afgelopen jaar de lipdub), de excursies, het afscheid van groep 8 en de vrijwilligersbijdrage (bedankjes voor de vele vrijwilligers die op school helpen).

Kortom: allemaal zaken die een belangrijke ondersteuning vormen om het komende schooljaar weer plezierig te laten verlopen voor u en vooral voor onze kinderen.

Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag over te maken op rekeningnummer NL15INGB0002467333 t.n.v. Oudervereniging OBS Piet Mondriaan te Abcoude. Vergeet s.v.p. niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden!

Met uw bijdrage kunnen we ook dit jaar weer verschillende leuke activiteiten voor onze kinderen organiseren!

Met vriendelijke groet,

namens de ouderraad,

Ernestine Visser & AnneMarieke Gottmer

Penningmeester & Voorzitter

 

Sinterklaas is weer in het land.

Op school komt de Kunst Piet.


Hij heeft de hulp nodig van de kinderen om de werkkamer van Sinterklaas op te vrolijken. Op de pietenochtend en op 5 december zullen er ook een aantal hele bijzondere pieten onze school bezoeken. (mede naar aanleiding van de landelijke discussie) Dit zijn Piet Mondriaan pieten, op een bijzondere manier uitgedost en passend bij ons thema en de Kunst Piet. In deze gezellige periode gaan wij natuurlijk ook weer onze schoen zetten. Hiervoor mogen de kinderen vanaf dinsdag 2 december hun schoen (voorzien van naam) mee naar school nemen. Deze schoen blijft misschien wel tot 5 december op school, dus graag een schoen meegeven die niet dagelijks gebruikt wordt (mag ook een pantoffel of iets dergelijks zijn).

De kinderen van de bovenbouw hebben hun lootjes getrokken voor de surprises. De surprises bestaan uit een zelfgemaakte creatie met gedicht en een cadeautje van maximaal € 5,00. De surprises worden op donderdag 4 december op school verwacht.


Woensdag 26 november is het pietenochtend op school. De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen in de school.

Voor de bovenbouw is er een vossenjacht.


Vrijdag 5 december zal Sinterklaas de school een bezoekje brengen. Op deze
ochtend is het niet de bedoeling dat de kinderen naar binnen gaan, maar op het
schoolplein verzamelen. Zorgt u a.u.b. dat uw kind(eren) vóór 8.30 uur op het voetbalveld bij zijn/haar leerkracht staat. U bent welkom om te blijven kijken. Zorg er dan wel voor dat u achter alle kinderen staat. Rond 9.00 uur gaan alle kinderen met de leerkracht naar hun eigen lokaal.

Wij hebben zin in dit grote kinderfeest.

Kunst Piet op de OBS Piet Mondriaan

 Waarom? De werkkamer, woonkamer en ook de slaapkamer van Sinterklaas hebben spierwitte muren en deuren. De Sint heeft in de winterperiode behoefte aan meer kleur in zijn leven, daarom is de kunst piet op zoek gegaan naar kleurrijke kunst en vrolijk behang.

Toen Kunst Piet zag dat er in Abcoude zelfs een Piet Mondriaan bassisschool was, werd hij helemaal blij. Piet Mondriaan was immers een beroemde schilder die bekend stond om zijn veelkleurigheid. U kunt op onderstaande link het filmpje kijken wat de Kunst Piet op de obs `s nachts aan het doen is.

https://www.youtube.com/watch?v=0kAYSwo8Yok

De kinderen vinden het geweldig, Piet die door onze gangen loopt. Misschien leuk om nog een keer met uw kind te kijken.

Oudertevredenheids onderzoek, vervolg

U bent uitgenodigd om mee te doen aan ons 2-jaarlijks tevredenheidsonderzoek.

Wij zoeken naar de punten die wij goed doen, maar vooral ook naar de punten die wij kunnen verbeteren.

Daar hebben wij uw hulp bij nodig.
Wilt u zo vriendelijk zijn 10 minuten vrij te maken en deze enquête voor ons invullen.
Wij hopen met de uitkomst verbeteringen door te kunnen voeren of u duidelijk te maken waarom dit op dit moment niet mogelijk is.

Tot op heden heeft 16% van de ouders gereageerd.
U begrijpt dit is niet representatief.

Bij deze nogmaals het vriendelijke, maar dringende verzoek deze enquête alsnog in te vullen

U heeft vandaag een herinnering van het onderzoeksbureau ontvangen voor het onderzoek. Heeft u die niet ontvangen, kijk dan in uw spam. Ook niet in uw spam? stuur ons dan even een mailtje.

Subcategorieën

  • Video

    Alle filmpjes van de Piet Mondriaan

Vakantierooster

Hoe groot zijn de groepen?