Bestuur

Het bestuur van de school wordt gevormd door het bestuur van de stichting PriMA ( Primair onderwijs Mondriaan Abcoude). Ons bestuur bestaat uit deskundige vrijwilligers, die allemaal zeer betrokken zijn bij onze school en ons dorp.

Een belangrijke taak voor het bestuur is het in stand houden van goed openbaar onderwijs en hier ook toezicht op houden.

Het bestuur heeft met de MZR, de directie en het management gesprekken gevoerd over het strategisch beleid voor de komende jaren: wat willen we bereiken, waarom willen we dat bereiken en hoe gaan we ervoor zorgen dat  dit ook bereikt kán worden. Dit heeft geleid tot een strategisch beleidsplan, een leidraad voor de jaren 2019 tot en met 2023.

Heeft u een vraag voor het Bestuur? Dan kunt u een email sturen naar  bestuur@obspietmondriaan.nl. Uw vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Berend Plant, voorzitter en toezichthouder

Berend Plant

Caroline van Reedt Dortland, secretaris

Caroline van Reedt Dortland

Martin Schoenmaker, penningmeester:

Overige leden:

Corien van der Linden

Corrien Blom

Corrien Blom

Peter Roelofs, toezichthouder

Peter Roelofs