obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

De medezeggenschapsraad (MZR) komt op voor de belangen van personeel, ouders en leerlingen. De raad bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De MZR heeft instemmings- en adviesrecht voor wat het schoolbeleid betreft.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

schoolplan, formatieplan, huisvesting, personeelsbeleid of de algemene gang van zaken op school. De raad heeft het recht om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Om het beleid van de school vorm te geven is een goede samenwerking met de directeuren en het bestuur van belang. De directeuren hebben hierbij een adviserende stem in het geheel en zijn regelmatig op de vergaderingen aanwezig.

Door de MZR wordt er contact gehouden met de ouderraad (OR) en omgekeerd, directie en bestuur van de school. Het is mogelijk dat een vertegenwoordiger vanuit de OR de MZR- vergaderingen bijwoont.

De MZR brengt meestal in oktober het jaarverslag van het voorgaande jaar uit. Het reglement ligt ter kennisneming op school. Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom want de bijeenkomsten zijn openbaar. Wel moet u zich voor de vergadering aanmelden. Zie voor de data het activiteitenrooster.Ouders (en kinderen) kunnen altijd een beroep doen op onze MZR. Uw vragen of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.

De MZR heeft twee maal per jaar een overleg met het bestuur van de school. Daar komen o.a. schooloverstijgende zaken aan de orde. U kunt de MZR mailen; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oudergeleding MZR;

 1. Jup van 't Veld; vader van Fenna in groep 3-4 en Hanna groep 5B

  H:\afb\vakantie\Sardinie 2016\IMG_1879.JPG

 2. Jef Bartels; vader van Benjamin gr 1/2B, Ilja gr 3-4 en Sietse gr 6B

  sjefbartels
 3. Rian Buursen; moeder van Lotte gr 8B en Pien gr 6B                                                                                                                     
 4. rianbuursen

 

 

 

 

 Jikkemijn van der Roest; moeder van  Abel gr 8A en van Loek gr 5A

   jikkemijn

 Voorzitter

 

Leerkrachtgeleding;

 1. Nienke Overdijkink leerkracht groep 8A (secretaris)

  Nynke

 2. Loes Kremer leerkracht groep 7A

  Loes

 3. Barbara van der Lans leerkracht groep 1-2C   

  Barbara

 4. Anouk van Egmond leerkracht groep 5B

 Anouk