obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

Deze commissie maakt samen met ouders, leerkrachten en een terugkoppeling naar de directie en MZR beleid. Doel van het beleid is om meer inhoud te geven aan de levensbeschouwelijke stromingen in onze maatschappij. De commissie heeft onderzoek gedaan naar methodes op dit gebied. Zij hebben een advies gegeven over een methode. Deze is door de school aangeschaft. Tevens bewaakt de commissie het uit te voeren beleid. In de groepen 1 t/m 8 komen ook de 5 wereldgodsdiensten aan de orde. Hiervoor wordt apart hulp van deskundige ingeroepen om de 5 wereld godsdiensten aan de leerlingen over te brengen. Bezoek aan gebedshuizen komt ook in deze groepen aan de orde. Dit schooljaar 2016-2017 staat het Boedisme centraal.