obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het automatiseren van het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige signalen en diagnose, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie bij kinderen, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

Behandeling

Deze noodzakelijke behandeling wordt vanaf januari 2011 bij ons op school gegeven door een orthopedagoog van E-vizier. Deze behandeling vindt onder schooltijd plaats waardoor de dyslectische kinderen op de Piet Mondriaan minimale lestijd missen. Tot voor kort vonden deze behandelingen doorgaans in expertise centra buiten de school plaats en meestal onder schooltijd, hetgeen veel kostbare lestijd kostten. Wij zijn enorm blij met deze oplossing omdat wij op deze manier ook onze dyslectische leerlingen van een maximaal leerstofaanbod kunnen voorzien.