obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

Wat is dyscalculie? Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent:slecht kunnen rekenen. In de onderwijspraktijk zijn er kinderen die moeite hebben met rekenen, echter in veel gevallen is er sprake van rekenproblemen, geen dyscalculie.
De term dyscalculie verwijst naar hardnekkige en ernstige reken/wiskundeproblemen die ontstaan ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming van het rekenaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling. Er is
geen eenduidige verklaring over de oorzaken van dyscalculie en over welke kindkenmerken hierbij in het geding zijn. Kenmerkend is wel een groot verschil tussen de rekenprestaties en de prestaties op andere leergebieden. In overleg met ouders, leerkracht en internbegeleider wordt een plan gemaakt voor kinderen met dyscalculie.